Zaburzenia pamięci

Zaburzenia pamięci

Każdemu z nas zdarza się niekiedy zapomnieć, gdzie pozostawiliśmy na przykład klucze czy inne przedmioty. Jeśli przypomnimy sobie po kolei, co robiliśmy w tym czasie, to najczęściej odtworzymy gdzie je położyliśmy i uda się je odnaleźć. Takie zdarzenia, występujące sporadycznie, nie powinny budzić niepokoju. Natomiast człowiek z zaburzeniami pamięci nie jest w stanie odtworzyć wcześniejszych zdarzeń i odnaleźć zagubionego przedmiotu.

Otępienia są niejednorodna grupą chorób charakteryzujących się zaburzeniem pamięci i funkcji poznawczych: zaburzeniem pamięci świeżej i długotrwałej, upośledzeniem zdolności do zapamiętywania i odtwarzania śladów pamięciowych a także zaburzenia uwagi – ciągłości uwagi, jej podzielności i selektywności.

Biologicznie otępienie jest skutkiem różnorodnych procesów neurodegeneracyjnych: dochodzi do nieodwracalnej utraty neuronów lub odkładania w nich nieprawidłowych białek. Procesy te upośledzają prawidłowe funkcjonowanie komórek, grup komórek a w końcu całych struktur mózgowych.