Pobyt poszpitalny – Rehabilitacyjny

Pobyt poszpitalny – Rehabilitacyjny

Pobyt poszpitalny i rehabilitacyjny to oferta intensywnego turnusu rehabilitacyjnego, skierowanego do osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają zakończony proces diagnostyczno-leczniczy i nie mogą z powodów zdrowotnych wrócić do środowiska domowego.  Często wiąże się on z koniecznością wprowadzenia do dotychczasowego stylu życia poszpitalnych zaleceń lekarza.

Nasz ośrodek jest pomostem między szpitalem a domem. Dla pacjenta osłabionego pobytem szpitalnym, Dom Seniora “Na Wzgórzu” to miejsce w którym może odzyskać sprawność fizyczną, jak również wewnętrzną pewności, że jest w stanie nadal samodzielnie funkcjonować.

Celem proponowanego pobytu jest zapewnienie kompleksowej opieki z elementami rehabilitacji jak również koordynacja leczenia farmakologicznego. Opieka sprawowana jest przez Zespół Terapeutyczny składający się z lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, psychologa, terapeuty zajęciowego, pielęgniarek oraz opiekunów.

Zależy nam, aby nasi Pensjonariusze wracali jak najszybciej do zdrowia oraz swojej wcześniejszej aktywności fizycznej, dlatego zapewniamy terapię indywidualną oraz grupową dostosowaną do zaistniałych problemów i potrzeb, kładąc duży nacisk na podnoszenie świadomości pacjenta oraz jego czynne zaangażowanie w terapię.

W skład pakietu wchodzi:
Wyżywienie dostosowane do indywidualnych potrzeb dietetycznych,
Pobyt w salach jednoosobowych lub dwuosobowych, z kompleksem sanitarnym, TV oraz dostępem do sieci WiFi.
Możliwość wykonania badań laboratoryjnych.

Konsultacje lekarzy specjalistów: chorób wewnętrznych, geriatrii, rehabilitacji medycznej, ortopedii, neurologii,

Fizjoterapia– diagnostykę funkcjonalna stanu zdrowia, ćwiczenia indywidualne i grupowe w pełni wyposażonej sali gimnastycznej, dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego, fizykoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, elektroterapia, ultradźwięki, oraz aplikację kinesio- tape. Wykonujemy także masaż klasyczny, bańką chińska, segmentarny.

Każdy pacjent jest konsultowany przez lekarza. Wnioski z tych konsultacji służą do zaplanowania terapii stosowanej w trakcie pobytu i w przyszłości.

Program fizjoterapii obejmuje:
Diagnostykę funkcjonalną stanu zdrowia która obejmuje określenie problemów i potrzeb pacjenta, w tym określenie celów terapii przez zespół rehabilitacyjny w oparciu o oczekiwania pacjenta i/lub jego rodziny, prowadzenie dokumentacji medycznej przygotowanej zgodnie z wytycznymi ICF, ICD-10, ICD-9, monitorowanie efektów terapii.

Sesja z fizjoterapeutą obejmująca indywidualną terapię na w pełni wyposażonej sali rehabilitacyjnej, według najnowocześniejszych metod fizjoterapii.

Gimnastykę grupową obejmującą ćwiczenie ogólnousprawniające, czynne wolne, ćwiczenia pamięci, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia oddechowe.